Chanelle Foster

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 38 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Third rock from the sun and Full House
    Favorite Movie: With Joseph Gordon - levitt and yêu thích actor is Joseph Gordon-levitt
    Favorite Musician: Lance Bass, Joseph Gordon - levitt
    Favorite Book or Author: I read book to became an actress.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Lancebassfan1 đã đưa ý kiến về Culture Club
I tình yêu their song great band . đã đăng hơn một năm qua
They a movie also . đã đăng hơn một năm qua
Lancebassfan1 đã đưa ý kiến về 3rd Rock from the Sun
They need have a cast reuinon . đã đăng hơn một năm qua
Everybodylies94 đã bình luận…
That'd be amazing! :D hơn một năm qua