thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: private practice
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
NewAdventure trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thank bạn for add. đã đăng hơn một năm qua
heart
Mya43 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
My yêu thích PP couple is món ăn bơm xen, charlotte & Cooper :D They're made for each other! I guess it's yours too :) đã đăng hơn một năm qua
Mya43 đã bình luận…
And bạn created a spot for Amelia? I becoming a người hâm mộ right now! hơn một năm qua
Mya43 đã bình luận…
* I'm hơn một năm qua
LSJ55 đã bình luận…
Thanks for the điểm thưởng and becoming a người hâm mộ of Amelia spot! món ăn bơm xen, charlotte & Cooper are my yêu thích couple! tình yêu them as a couple hơn một năm qua
big smile
Mannu967 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
yes, i tình yêu it :) đã đăng hơn một năm qua
LSJ55 đã bình luận…
Thanks for the prop! hơn một năm qua