tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

NagisaFurukawa- đã đưa ý kiến …
Kirito and Naruto are both good.Don't be a noob. This post is for fun. Cause I noticed on Google hình ảnh they have I'm better than Kirito post. So i made one saying Kirito is better than Naruto. No hate intended butthurt fans. :3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
Konoha_11 đã đưa ý kiến về Fantage
Hi everyone! Just reminding all Fantage những người hâm mộ that it is Premium member weekend and if you're not a member bạn get all member items FOR FREE just this weekend SO LOGIN! bạn are a premium member for this weekend only! đã đăng hơn một năm qua
NagisaFurukawa- đã bình luận…
Yah this is really good news. I gotta start playing Fantage again like i used to.MyFantage tên người dùng is Tk_Wolf. hoặc Tk_Patamon. It's been a while since i played Fantage. :3 hơn một năm qua
Konoha_11 đã đưa ý kiến về Winx Club
I used to watch and read Winx when I was young. I have the book and I still like it but it is no longer my interest. I am unfanning an old friend. Sorry Bloom, Tecna, Stella, Flora and Musa:(
BTW If anyone LOVES Naruto please người hâm mộ ME cos I am like the world's biggest Naruto fan! đã đăng hơn một năm qua
bloomlover345 đã bình luận…
hi guys how r u? hơn một năm qua