Mimi Hanks

thành viên fanpop từ năm July 2015

  • Female, 20 years old
  • Florida
  • Favorite Musician: Kojima Haruna, AKB48, No Sleeves
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

usernameinvalid trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the add đã đăng hơn một năm qua
Kojiharu đã đưa ý kiến về Kojima Haruna
Good luck Kojiharu! I still support bạn even after bạn graduate. đã đăng hơn một năm qua
Kojiharu đã đưa ý kiến về AKB48
Kojiharu announced her graduation at the election đã đăng hơn một năm qua