Kim Thompsen

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 22 years old
  • STRATFORD, United States of America
  • Favorite Musician: Miley Cyrus
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi