thành viên fanpop từ năm January 2012

  • 30 years old
  • Port of Spain, Trinidad and Tobago
  • Favorite TV Show: Bleach, Naruto and Avatar: The last Air bender
    Favorite Movie: Spy
    Favorite Musician: Lana Del Rey
    Favorite Book or Author: Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4)

thông tin trên tường của tôi

iloveanime21 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thanks for the add back :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
Kuro_Hyou666 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào buddy. It's been a long time. Hope bạn are well. đã đăng hơn một năm qua
big smile
Kuro_Hyou666 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào man. It's Bp. I made a different fanpop account, since I deleted my other one.

How have bạn been, dude? đã đăng hơn một năm qua