thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Pretty Little Liars, Mất tích Girl, The Fosters, 24, The l word
    Favorite Musician: OneRepublic
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
twilighter4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my images
for participating in the PLL Episode 10in10 [Rd 1] đã đăng hơn một năm qua
smile
twilighter4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
for participating in the PLL Characters 10in10 [Rd 11] đã đăng hơn một năm qua
twilighter4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
2 đã đăng hơn một năm qua