Not Important

thành viên fanpop từ năm July 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
SaturdaySurpris trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
link đã đăng hơn một năm qua
meh
Kay_doll143 đã đưa ý kiến …
Single and I can't believe I made him cry for like 2 hours.... đã đăng hơn một năm qua
Kay_doll143 đã đưa ý kiến …
If today was my last day, I'd welcome Death and greet him with a smile. đã đăng hơn một năm qua