thành viên fanpop từ năm December 2011

  • United Kingdom
  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Rock 'n' Roll
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Katz-meow đã đưa ý kiến về RuPaul's Drag Race
RIP ChiChi Devayne. đã đăng hơn một năm qua
cool
FanFic_Girl_26 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Awesome.. :) The 1989 film Dream a Little Dream is one of my favorites.. :) đã đăng hơn một năm qua
Katz-meow đã đưa ý kiến về RuPaul's Drag Race
Drag Race UK will be starting later in the năm (2019) Who will be watching? đã đăng hơn một năm qua