Karl Murray

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • 63 years old
  • N.W.Washington;D.C., United States of America
  • Favorite TV Show: Quantum Leap
    Favorite Movie: The Green Mile
    Favorite Musician: Michael Jackson
    Favorite Book or Author: The Godfather
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi