thành viên fanpop từ năm December 2009

  • Female
  • Coloma, Michagin, United States of America
  • Favorite TV Show: American dad, Robot chicken
    Favorite Movie: Starship Troopers
    Favorite Musician: SOAD,Slipknot,KoRn
    Favorite Book or Author: Angel of darkness
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
vampyrechick trao các điểm thưởng cho tôi về my images
PARY HARD, DRINK BACARDI, ROLL A FAT ONE, THROW A
PARTY, bia IS GREAT, SEX IS SIN, YOUR MY chó cái, bitch FOR 2010!!!! sò, ngao, nghêu your bitches!!! đã đăng hơn một năm qua
jarik trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for your các bình luận to my picks câu hỏi and I do appreciate them. Been offline most of the ngày and just discovered your các bình luận đã đăng hơn một năm qua