thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Male
  • MI.
  • Favorite TV Show: I tình yêu LUCY LUCY hiển thị HERE'S LUCY LIFE with LUCY
    Favorite Movie: VIVA LAS VEGAS
    Favorite Musician: ANN-MARGRET / LUCILLE BALL
    Favorite Book or Author: MY STORY Ann-Margret sách on Lucille Ball
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LovingLucy đã đưa ý kiến …
It would mean a lot to me if bạn could vote on these three sections for
my spot! Thanks sweetie!

link

link

link đã đăng hơn một năm qua
jazzscarb đã đưa ý kiến …
im saying my appologiz on my tường if u care to look đã đăng hơn một năm qua
jazzscarb đã bình luận…
feel free to look hơn một năm qua
jazzscarb đã đưa ý kiến …
r u goin to the beatles thing in vegas? đã đăng hơn một năm qua
jazzscarb đã bình luận…
ok u might go if u do have fun hơn một năm qua