J

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Female
  • Favorite TV Show: The Walking Dead, Breaking Bad, Justified, Graceland, Sherlock, Doctor Who, Shameless
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
smile19 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icon! đã đăng hơn một năm qua