Justine

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Poland
  • Favorite TV Show: Buffy /Angel/Charmed/The Vampire Diaries / The Gates / The Secret vòng tròn /
    Favorite Movie: Queen Of The Damned \Blade\ StepUp\Poetic Justice\ Moonwalker\ Uncross The Stars \Captivity \ Bride & Prejudice
    Favorite Musician: Michael Jackson /Janet Jackson/ DAVID GARRETT/Aaliyah\Roxette \Rihanna\ Sinatra\Diana Ross
    Favorite Book or Author: Moonwalk ,True U \Books Dan Brown\A.Rice
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

JustineMJJ đã đưa ý kiến về David Garrett
PL ♥ DG đã đăng hơn một năm qua
JustineMJJ đã đưa ý kiến về Angelus
tình yêu HIM đã đăng hơn một năm qua
JustineMJJ đã đưa ý kiến về Janet_Jackson
♥ voted for JANET link đã đăng hơn một năm qua
Nevermind5555 đã bình luận…
done! :) I voted also for MJ & TLC :) Janet needs many thêm votes, soo go on guys! :) hơn một năm qua