JD Watson :)

thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female
  • Florida
  • Favorite TV Show: Revenge, Sherlock BBC, Teen Wolf, Merlin, Glee, New Girl, Supernatural, Misfits, Sherlock, How I Met Your Mother
    Favorite Movie: Imitation of Life, The Philidelphia Story, The Outsiders,
    Favorite Musician: Justin Bieber, Superchi[k], Beyonce, Cameron Mitchell
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Percy Jackson, Artimes Fowl, Alex Rider, The Iron Fey, Perks of Being a Wallflower, Fade, The Outsiders, The Queens Theif series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

House34 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
link đã đăng hơn một năm qua