Jules

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Female, 40 years old
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: Saved bởi the chuông, bell
    Favorite Movie: Stand bởi me
    Favorite Musician: Eminem
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Julesxo đã đưa ý kiến …
watching Dean&Sam on Supernatural I tình yêu this show! đã đăng hơn một năm qua
Julesxo đã đưa ý kiến về Saved bởi the chuông, bell
I tình yêu saved bởi the bell, and still watch it alot :) đã đăng hơn một năm qua