Liana/ Lili *Witch From Baker Street* ❤️

thành viên fanpop từ năm December 2016

  • Favorite Movie: 🎬 The con bướm, bướm Effect. Leon. Almost Famous. Girl, Interrupted. Mr. Nobody// New Wave, Experimental, Art-house, Independent... 📽️
    Favorite Musician: 🎵Rock. Grunge. Metal. Post-Punk. Indie. Alternative. Lo-Fi. Diggin' up some underground goodies. 🎶
    Favorite Book or Author: 📚 "The Shadow of the Wind" bởi Carlos Ruiz Zafón "The Master And Margarita" bởi Mikhail Bulgakov."Millennium" trilogy bởi Stieg Larsson 📖
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
My new friendship article: link đã đăng cách đây 4 ngày
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
An bài viết for bạn and my other fanpop friends: link đã đăng cách đây một tháng 1
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn are feeling good and doing well. đã đăng cách đây 2 tháng