Liana/ Lili *Witch From Baker Street* ❤️

thành viên fanpop từ năm December 2016

  • Favorite Movie: 🎬 The con bướm, bướm Effect. Leon. Almost Famous. Girl, Interrupted. Mr. Nobody// New Wave, Experimental, Art-house, Independent... 📽️
    Favorite Musician: 🎵Rock. Grunge. Metal. Post-Punk. Indie. Alternative. Lo-Fi. Diggin' up some underground goodies. 🎶
    Favorite Book or Author: 📚 "The Shadow of the Wind" bởi Carlos Ruiz Zafón "The Master And Margarita" bởi Mikhail Bulgakov."Millennium" trilogy bởi Stieg Larsson 📖
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I wish bạn a happy New Year. I hope that 2022 is a wonderful năm for you. đã đăng cách đây 19 ngày
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have a wonderful, enjoyable, happy New Year. đã đăng cách đây 22 ngày
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry Christmas. đã đăng cách đây 25 ngày