Jordan The cáo, fox

thành viên fanpop từ năm August 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

nickman12 đã đưa ý kiến …
Hey. Its been so Long since Ive talked to you. I wish bạn were online to see this. bạn are the best friend A guy could ever ask for, let alone me. It sucks that Ive been Busy, But I try to make as much time as I can to check Up on you. So, I hope to see bạn soon. Hugs, Nick. đã đăng hơn một năm qua
Jordan-TheFox đã bình luận…
woaah i havent been on this in AGES!! but awwh that soo sweet! thankyou c: hơn một năm qua
blazeandarose đã đưa ý kiến …
Can i use your phone ? I need 2 call heaven and thank God for a beautiful sister like bạn ! Send to 12 sisters. Even me if i am 1.TODAY
IS I tình yêu bạn SISTERDAY ! In 60min something will make bạn super happy , but bạn gotta tell 12 friend bạn love them. Blood hoặc not ! I hope i get one back. I LOVE bạn SIS ! ♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
blazeandarose trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
bạn wanna know what i don't wanna loose in 2012?? Read the first word again...=) Send this to everyone bạn love! If bạn get 5 back năm 2012 will be HAPPY for you!!!!!!!!♥ đã đăng hơn một năm qua