thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female
  • Greece
  • Favorite TV Show: Những người bạn ♥ The Sicret vòng tròn ♥ Glee ♥ Στο Παρά 5 ♥
    Favorite Movie: Pirates of the Caribbean ♥ The Lone Ranger ♥ Harry Potter ♥ Titanic ♥ The Lord of the Rings ♥ and others ♥
    Favorite Musician: Lana Del Rey ♥ Adele ♥ Jennifer Lopez ♥ Britney Spears ♥ Gotie ♥ Bon Jovi ♥ Shakira ♥ Ke$ha ♥ Johnny Depp ♥ and many others ♥
    Favorite Book or Author: Harry Potter ♥ TOMBEY ♥ The 3 Muskteers ♥ The 39 clues ♥ and others
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

 
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

GeorgiaSky trao các điểm thưởng cho tôi về my links
γεια!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
AlOoOosh trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
________,+.*,.
______,+.*`,+.*,
,+,*`,+.*`, +..*`,+.*`+*`,+
___,+.*`+*`+,*+*`,+
_____,+.*`,+,*,.+
____,+.*`+,_,+.*`,+__
╔ ╗ ★ ° ♥ ¸ ¸ ♥ Wishing bạn * * ° ♥ ¸JOY¸ ♥ * ¸..
║ ║ ❤ ═ ╦ ╦ ╦ ═ ╗ ★ °:. LIGHT * * ¸. ♥ * ° •. ♥. *
❤ ╚ ╣ ║ ║ ║ ║ ╠ ╣ ° ★:.. * ♥ ¸ ♥ PEACE ♥ * ° * ° ♥ ° * ♥
╚ ═ ╩ ═ ╩ ❤ ╩ ═ ╝ ★ Merry giáng sinh ★ đã đăng hơn một năm qua
JonTogoGirl87 đã đưa ý kiến …
Johnny Depp is cool:) đã đăng hơn một năm qua