thành viên fanpop từ năm November 2009

  • Favorite TV Show: Drake và Josh
    Favorite Movie: College Movie
    Favorite Musician: Tom delonge and travis barker from blink 182 and the band Blink 182 and thiên thần and airwaves and Eminem
    Favorite Book or Author: Twlight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

doraaaayeah trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey!..Thanks for joining my spot!....AND I tình yêu JOEL!....BUT IM IN tình yêu WITH BENJIIII!♥♥ đã đăng hơn một năm qua
ashesandwine trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
First prop:P LOL
Hey....thanks for the add!
If bạn need anything just ask!
đã đăng hơn một năm qua