Jocelyn Cox

thành viên fanpop từ năm November 2016

  • Female, 17 years old
  • Bloomfield, Iowa
  • Favorite Movie: Mortal insterments
    Favorite Musician: Jamie Campbell Bower
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Jocelyncox has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

Jocelyncox đã đưa ý kiến về Jamie Campbell Bower
Jamie every song means something thêm every time bạn sing so never quite đã đăng hơn một năm qua