Katie

thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Female
  • Favorite TV Show: The Mentalist, Moonlight, One cây đồi núi, hill
    Favorite Movie: Nhật ký tình yêu
    Favorite Musician: Lifehouse, The Fray, Secondhand Serenade
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
simovska trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Your are...
█▀█░ █░░░█░ █▀▀░ ▄▀▀▄░ ▄▀▀▀▄░ █▀▄▀█░ █▀▀
█▀█░ █░█░█░ █▀░░ ▀▄▄▄░ █░░░█. █░░░█░ █▀░
█░█░ ▀▄▀▄▀░ █▄▄░ ▀▄▄▀░ ▀▄▄▄▀░█░░░█░█▄▄ đã đăng hơn một năm qua
smile
MissSpens trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I'm a Jisbon người hâm mộ too! tình yêu your name! Great khẩu hiệu too! :) Nice to meet you! đã đăng hơn một năm qua
wink
simovska trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
♥A friend is someone who knows the song in your tim, trái tim and can sing it back to bạn when bạn have forgotten the words❤♫❤♫
….ℒℴѵℯ……….ℒℴѵℯ……….ℒℴѵℯ……….ℒℴѵℯ……….ℒℴѵℯ ♥ đã đăng hơn một năm qua