tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
link đã đăng cách đây 16 giờ
cool
Jet-Black đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
When the going gets tough.. đã đăng cách đây 19 giờ
BlindBandit92 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
It'll ruin the surprise and basic plot if I tell bạn lmao. Just watch it and you'll see what I mean. As for animes it reminds me of.....It's kind of like Tokyo Ghoul and Blue Exorcist rolled into one. đã đăng cách đây 23 giờ