Lucia

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 23 years old
  • Madrid, Spain
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
simrananime trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks fr adding back!~ đã đăng hơn một năm qua
xxGrell_Kunxx đã đưa ý kiến …
Before 2010 ends, please tell I tình yêu bạn to 15 of your best friends. If bạn fail to do so, 2011 won't be a good năm for you. So, I tình yêu YOU
my dear friend. ♥ ♥ ♥ :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
Kogami trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thx 4 the add :D here's your first prop! XD đã đăng hơn một năm qua