Jenn. // bạn know my name. NOT my story!

thành viên fanpop từ năm December 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 13 clubs Dedicated (13) Die-Hard Fan in 42 clubs Die-Hard (42) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

ashesandwine đã đưa ý kiến …
BABY!!!!!!!! MISS YOU!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
RealSunshine đã đưa ý kiến …
Junior, I miss bạn <33 đã đăng hơn một năm qua
Jennx đã bình luận…
babe, miss bạn too ! <3 hơn một năm qua
RealSunshine đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
LoveLiesAndLust đã đưa ý kiến …
JENNNNN! I haven't talked to bạn in forever. </3 đã đăng hơn một năm qua
Jennx đã bình luận…
i knooooooooow :( miss bạn <3 hơn một năm qua