Jennifer♡ (제니)

thành viên fanpop từ năm April 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 14 clubs Dedicated (14) Die-Hard Fan in 13 clubs Die-Hard (13) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

BlindBandit92 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey. Remember me it's been a while. Just dropping bởi to say hi. đã đăng hơn một năm qua
Dakaroth trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Pooooke đã đăng hơn một năm qua
eagle_tamer trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I guess bạn could say I'm back~ I missed you, Jenjen! đã đăng hơn một năm qua