Amelia

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 24 years old
  • Bristol, England
  • Favorite TV Show: ✶Friends ✶Once Upon a Time ✶Glee ✶Pretty Little Liars ✶Lost
    Favorite Movie: ♢Love Actually ♢The Notebook ♢Breakfast at Tiffany's ♢Bachelorette
    Favorite Musician: ✶Ed Sheeran ✶The Beatles ✶Pink Floyd
    Favorite Book or Author: ♢Pride & Prejudice ♢Wuthering Heights
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

coolsinger198 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for joining the astronaut's Wives Club! đã đăng hơn một năm qua
JellyBean404 đã bình luận…
Of course! I tình yêu the hiển thị :) hơn một năm qua
heart
Snow_Queen007 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi Amelia, thanks for adding me back ^^ đã đăng hơn một năm qua
heart
Squall1982 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
thanks for the add đã đăng hơn một năm qua