Peter Kirkland

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Male, 52 years old
  • Sealand, Other
  • Favorite TV Show: Hetalia
    Favorite Movie: Hetalia paint it white
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

JapanHetalia đã đưa ý kiến về My Hetalia Family RP
Hello it is Sealand coming back to the RP for good.... Sorry for being gone so long đã đăng hơn một năm qua
JapanHetalia đã bình luận…
Did I say Sealand? I meant Alaska hơn một năm qua
Rainsong97 đã bình luận…
Welcome bacl hơn một năm qua
Vocaloidcode01 đã đưa ý kiến …
Hey, I haven't seen bạn online very much. Are bạn still here? đã đăng hơn một năm qua
Albina21 đã đưa ý kiến …
Do any of your OC's have RP accounts? Because I'm going to make Hawaii one, and I figured that she would be Những người bạn with French Polynesia and Alaska. đã đăng hơn một năm qua