thành viên fanpop từ năm February 2007

  • Female, 37 years old
  • Birmingham, United Kingdom
  • Favorite Movie: Die hard hoặc Old school depends on mood
    Favorite Musician: Justin Timberlake
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

vann đã đưa ý kiến …
Merry Christmas!! đã đăng hơn một năm qua
clois222222 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
this điểm thưởng is for being an alex karev người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
testcamp trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thanks for being my friend đã đăng hơn một năm qua