Matilda Grove

thành viên fanpop từ năm July 2013

  • 20 years old
  • Shipham, United Kingdom
  • Favorite TV Show: anything to do with Jaden smith
    Favorite Movie: After Earth
    Favorite Musician: Willow smith
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

JadenSmithLoves đã đưa ý kiến về Jaden Smith
hi jaden, i was just wondering when bạn were tiếp theo coming to the UK? i would actually do anything to meet you! I really tình yêu your movie, After Earth, its amazing! Please come to the UK soon! xxxxxxxx<3<3xxxxxxxx đã đăng hơn một năm qua