Jade Price

thành viên fanpop từ năm August 2017

  • Female, 30 years old
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: I don't watch TV
    Favorite Movie: Loads xD
    Favorite Musician: Anything, Pop,Rock,Metal,Dance,RNB well everything xD
    Favorite Book or Author: His dark materials
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
PopPixie---- trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
✿.。.:* ☆:**:. ᕼᗩᐯᗴ ᗩ ᗷᗴᗩᑌ丅Ꭵᖴᑌᒪ ᖴᖇᎥᗪᗩƳ ᗪᗩƳ .:**:.☆*.:。.✿ đã đăng cách đây 11 giờ
heart
PopPixie---- trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
✿.。.:* ☆:**:. ᕼᗩᐯᗴ ᗩ ᗷᗴᗩᑌ丅Ꭵᖴᑌᒪ 丅ᕼᑌᖇᔕᗪᗩƳ ᗪᗩƳ .:**:.☆*.:。.✿ đã đăng cách đây một ngày 1
heart
PopPixie---- trao các điểm thưởng cho tôi về my images
✿.。.:* ☆:**:. ᕼᗩᐯᗴ ᗩ ᗷᗴᗩᑌ丅Ꭵᖴᑌᒪ ᗯᗴᗪᑎᗴᔕᗪᗩƳ ᗪᗩƳ .:**:.☆*.:。.✿ đã đăng cách đây 2 ngày