Jack Holloway-smith

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Male, 26 years old
  • Killmore, Australia
  • Favorite TV Show: Family Guy
    Favorite Movie: King kong vs Godzilla
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Jackzilla64 đã đưa ý kiến về Gigan
Go gigan đã đăng hơn một năm qua
Jackzilla64 đã đưa ý kiến về Minecraft
These are my ideas for new mobs
zombie pigman riding a ghast
Half creeper half ghast
Half skelton half zombie
Bring giants & humans back
Red back spiders
Dinosarus
And Jaws đã đăng hơn một năm qua
Jackzilla64 đã đưa ý kiến …
I have a lot of monster phim chiếu rạp becasue my pa was a người hâm mộ of monster phim chiếu rạp the first godzilla movie i watched was the first the first gamera movie was gamera vs barugon & the first other monster movie i watched was varan when i first wacthed rodan i only watched about 20 mintunes of it when i was six i watched all monsters attack when i was six i wacthed loved untill i was ten i first wacthed king kong vs godzilla when a was 8 đã đăng hơn một năm qua