IsmiЯ

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Male, 27 years old
  • Bosnia and Herzegovina
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
w99w99w đã đưa ý kiến …
OI! MINA! come tham gia your nakama, if bạn tình yêu one piece than copy and paste this onto bạn wall. become our nakama and explore the world with us! link đã đăng hơn một năm qua
ShaclowStalker trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào for adding me back mate :) Nice biểu tượng :D ! đã đăng hơn một năm qua
hinatachic77 đã đưa ý kiến …
tình yêu your khẩu hiệu đã đăng hơn một năm qua