Eleanor Gress

thành viên fanpop từ năm May 2017

  • Female, 19 years old
  • Snowdin, Underground
  • Favorite TV Show: Invader Zim
    Favorite Movie: Harry Potter
    Favorite Musician: Weird Al
    Favorite Book or Author: Invader Zim Comic
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

monkey
carthekid đã đưa ý kiến …
Hi it's CarTheKid, so I'm really happy someone likes undertale and invader zim like me but one question........ Which bạn like better? Undertale hoặc invader zim. Text on my tường for the answer. Byes. đã đăng hơn một năm qua
tongue
InvaderEleanor đã đưa ý kiến về Chiến tranh giữa các vì sao
Yoda??? đã đăng hơn một năm qua
Seanthehedgehog đã bình luận…
He was here a while ago, but I don't know where he is now. hơn một năm qua
cool
Hello, I'm DragonRose and I'm the Princess of the paranormal! đã đăng hơn một năm qua