thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female
  • Favorite TV Show: Sonic X
    Favorite Movie: Pokemon first Movie
    Favorite Musician: avril lavigne, evenescence, wierd al,and nickleback.
    Favorite Book or Author: The biography of a Honey Bee
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

blush
xxbiaxx trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi nice to meet you! your thông tin các nhân picture is cute đã đăng hơn một năm qua
Rainshadow999 đã bình luận…
Whoever that is they look angry... hơn một năm qua
heart
HatsuneMiku- trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I just added bạn and i really tình yêu your Minime Iwasaki thông tin các nhân biểu tượng picture. It's so cute i tình yêu MInime Iwasaki alot!. đã đăng hơn một năm qua
invader-badray1 đã đưa ý kiến …
Write something on InvaderCynder's wall...shut up all of you.. *hem* ...thats alot of các câu lạc bộ *even that fake zim* hmmmmm I HAVE A Plan đã đăng hơn một năm qua