Amara

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Favorite TV Show: The Penguns Of Madagascar, Invader Zim, Spongebob Sqaurepants, Angry Beavers
    Favorite Movie: Madagascar, Madagascar 2 , The Lion King, Spongebob Sqaurepants The Movie
    Favorite Musician: Hedley, Daughtry
    Favorite Book or Author: Warriors
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Albino trao các điểm thưởng cho tôi về my images
AWW! baby Zim! I tình yêu your icon! đã đăng hơn một năm qua
123moo123 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
♥love your icon!!!♥ đã đăng hơn một năm qua