tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 6 clubs Dedicated (6) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

crying
laurik2007 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thanks for the amazing coment about Cuddy leaving ....now I know how bạn felt...I'm torn apart*cries* đã đăng hơn một năm qua
Jessicatt trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Awesome April Fools prank! bạn scared the heck out of me LOL! =) đã đăng hơn một năm qua
mischievous
AreKay trao các điểm thưởng cho tôi về my links
bạn do realize that your EVIL April Fools link caused mass panic and a near riot!!! LOL!!! đã đăng hơn một năm qua