tiki

thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Female, 26 years old
  • kiewa, Australia
  • Favorite TV Show: hannah montana
    Favorite Movie: TWILIGHT saga and hannah montana the movie
    Favorite Musician: taylor nhanh, swift and miley cyrus
    Favorite Book or Author: TwIiIgHt saga and miley cyrus miles to go
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Lorinda770 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
000000000000000_0000 00000000000
00000000000000___000 00000000000
0000000000000_____00 00000000000
000000000000_______0 00000000000
00000000000_________ 00000000000
0____________True ____________00
0000________ Friend ________00000
000000 ______ _________ 00000
0000000_____________ ____0000000
000000_________0____ _____000000
00000_______0000000_ ______00000
0000_____00000000000 00_____0000
000___00000000000000 00000___000 LY :) đã đăng hơn một năm qua
DreamyEyes42 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
ur gay chó cái, bitch đã đăng hơn một năm qua
Snubbles42 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
tiki u win and never go into my file again becuz ill never talk to u again if i have to get u away đã đăng hơn một năm qua