Courtney Johnson

thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female, 25 years old
  • Wilmington, United States of America
  • Favorite TV Show: Big Time Rush, Big Bang Theory, Pair of Kings, JONAS, JONAS L.A, I'm In the Band
    Favorite Movie: Camp Rock 1 and 2, Toy Story 1,2, and 3, Big Time Movie, New Years Eve, The Smurfs, Fred: the Movie, Night of the Living Fred
    Favorite Musician: Big Time Rush, JoBros, Mitchel Musso, D.Lovato, T.Swift, Katelyn Tarver, 1D, Shane Harper, Boys Like Girls, Green Day, Allstar Weekend, vịt đực, drake chuông, bell
    Favorite Book or Author: The Bible and Maximum Ride Maximum Ride quote-Ter Borcht:"Vhy do bạn let a girl be de leader?" Fang: "She's the tough one."Max: Dang right
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

katecox99 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
im a người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
kiss
katecox99 đã đưa ý kiến …
i tình yêu james maslow to he is the best singer on btr i tình yêu him đã đăng hơn một năm qua
taylor1990 đã đưa ý kiến …
xin chào bạn know that Taylor's nhanh, swift look alike thing I posed something there and. A bức ảnh of me đã đăng hơn một năm qua