Wake up, Dolly Daydream!

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 24 years old
  • La La Land
  • Favorite Movie: The Chronicles of Narnia, Harry Potter, Lemony Snicket's A series of Unfortunate Events
    Favorite Musician: Regina Spektor, Ian Axel, Kimya Dawson, Switchfoot
    Favorite Book or Author: The Chronicles of Narnia, The Dark is Rising Sequence, The Giver, A Series of Unfortunate Events
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

IAmPortia đã đưa ý kiến …
Going to the chapel of love... đã đăng hơn một năm qua
Going To The Chapel Of Love By: The Dixie Cups
IAmPortia đã đưa ý kiến …
Haven't been active here for a while.... đã đăng hơn một năm qua
MonsterHighClub trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
add me! đã đăng hơn một năm qua