Akemi (Mimi, A-Chan, Mi-Chan) ~Zenon

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Female
  • Tokyo,Japan, Stalking you...
  • Favorite TV Show: Anime, K-drama/J-drama, Gameshows,..and anything else I can find on the telly ;P
    Favorite Movie: Do I have to choose? ;3
    Favorite Musician: Eminem,Lady Gaga,SHINee,Gyaruru,Super Junior,B.O.T.D.F, and etc,etc,etc
    Favorite Book or Author: ...Does manga count?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shadowlover3000 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I adore your icon! I've had that picture saved on my phone for ages because it makes me smile so much! xD đã đăng hơn một năm qua
bunny818 đã đưa ý kiến …
bạn have nice taste in music, books, tv.. ect! LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Sasunaru120 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi wanna be friend bởi the way I like YOUR ICON. đã đăng hơn một năm qua