Bertie Holmes (Only Joking!)

thành viên fanpop từ năm May 2011

  • 22 years old
  • Camp Green Lake , Narnia
  • Favorite TV Show: Sherlock, Futurama, House hoặc Blackadder
    Favorite Movie: Back to the Future, Stuart Little, Holes
    Favorite Musician: Hugh Laurie, Huey Lewis and The News
    Favorite Book or Author: Holes bởi Louis Sachar, Any Sherlock Holmes Book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Mongoose09 đã đưa ý kiến …
HOOTS IN DA HOOTS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111 đã đăng hơn một năm qua
Mongoose09 đã đưa ý kiến …
HOOTS
IN
DA
HOOTS đã đăng hơn một năm qua
FlightofFantasy đã đưa ý kiến …
You're a PG Wodehouse fan, too?! Bertie is my idol. đã đăng hơn một năm qua