tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

Holmes001 đã đưa ý kiến về Luke Pasqualino
Is Luke Pasqualino gay hoặc straight?

link

link

I just want facts not opinions. I not trying stir things up just want the truth. I don't like rumors and so that why I want to dispel them. đã đăng hơn một năm qua
emmarobertsfan2 đã bình luận…
he straight hơn một năm qua
AriaJade đã bình luận…
he's straight hơn một năm qua