Jessica Starline Bryson

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Female, 28 years old
  • Los Angeles n Atlanta, California n Georgia
  • Favorite TV Show: Any thing cool
    Favorite Movie: Many
    Favorite Musician: My cousin(justin bieber)
    Favorite Book or Author: I dont really like a book i read Magazines
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

GreysonChance đã đưa ý kiến …
Hei đã đăng hơn một năm qua
Robert_Patt_Fan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu ur icon..hugggsss!! add me back...=P..i'm Marie bởi the way...how r u? đã đăng hơn một năm qua
sai1234 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
cool i tình yêu jb soooooooooooo much and please add me đã đăng hơn một năm qua