cây ô rô, hoa huệ, holly

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female
  • Hoa Kỳ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

kiss
Elle-C trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
"I know a girl who is funny, crazy, thoughtful, caring, loving and sharing, as sweet as a baby, great friend, and like a sister to me. & she's đọc this message right now.....Post this to girls you'll never forget. If bạn don't post this to anyone, it means bạn have forgotten all about your friends. If bạn get....6 back, you're truly loved. Take care beautiful girl!<3<3<3" đã đăng hơn một năm qua
big smile
Elle-C trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
TAG...you're IT! Come play "Find The Fic!"

link đã đăng hơn một năm qua
kiss
Elle-C trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hey, Hollygirl! Thanks so much for the free ad không gian link on the twiwriters spot!! đã đăng hơn một năm qua