cây ô rô, hoa huệ, holly cây ô rô, hoa huệ, holly

thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female, 26 years old
  • Germany
  • Favorite Movie: The Jacksons, Michael Jackson Documentary
    Favorite Musician: Michael Jackson
    Favorite Book or Author: Michael Jackson Biography, Harry Potter Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MJGirl11 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hahha i just tình yêu ur các bình luận ,girl<3 đã đăng hơn một năm qua
MJGirl11 đã đưa ý kiến …
add meh!!!!ADD MEEEEEHHHHH!!!! đã đăng hơn một năm qua
MJGirl11 đã đưa ý kiến …
add meh! đã đăng hơn một năm qua