Kaitlyn Porter

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • 27 years old
  • Kirkland Lake, Ontario
  • Favorite TV Show: Supernatural, and Haven!!!
    Favorite Movie: Rent
    Favorite Musician: Michael Buble
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
annale trao các điểm thưởng cho tôi về my images
can we be Những người bạn please! bạn are great! bạn like RDJ LOL – Liên minh huyền thoại XD đã đăng hơn một năm qua
big smile
Soussanah trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add back:) đã đăng hơn một năm qua
Hello1578 đã bình luận…
np hơn một năm qua
kiss
Soussanah trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi babe:D I need your help. Give me some luv and tham gia “Dean Girls & Sam Girls” club. You'll like it:D
link
P.S: Let me know if bạn need some favor too. Thanks baby/
x0x0x0:) đã đăng hơn một năm qua
PorterKJ đã bình luận…
k i joined, what do u mean bởi favour hơn một năm qua
Soussanah đã bình luận…
If bạn want me tham gia some another club bởi your request - i will:) Thank bạn very much:)) hơn một năm qua
Hello1578 đã bình luận…
are bạn in the "Supernatural Quotes" club?? hơn một năm qua