thành viên fanpop từ năm November 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: Gravity Falls, My Little Pony, Tean Titans Go, Pokemon
    Favorite Movie: To many too choose
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Harry Potter, How to Train Your Dragon, Warrior mèo
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lolsmakemelol đã đưa ý kiến …
bạn would never survive a playdate with my 5 năm old sister.
Sister: I'M GAY
Sister: I'M GAY
Sister: I'M GAY! :D
You: Dafuq.. đã đăng hơn một năm qua
lolsmakemelol đã bình luận…
2gay4me hơn một năm qua
Heathercloud đã đưa ý kiến …
Hi world, I haven't been on here for the longest time cause I had to update my Quotev account. đã đăng hơn một năm qua
Heathercloud đã bình luận…
bạn can check it out, it's Hazel E. Lewis. That's what it's called. hơn một năm qua
lolsmakemelol đã đưa ý kiến …
i made bạn a waffle /(^_^)># but then i got hungry (>^_^<) so i ate it (^>#<^) sorry \(^_^)/ đã đăng hơn một năm qua