CHEDALOO HULK

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Male, 70 years old
  • HULKINGTON PREP, Channel Islands
  • Favorite TV Show: THE INCREDIBLE HULK, HIGH SCHOOL MUSICAL ( HULK VERSION), BOB THE BUILDER, HANDY MANNY
    Favorite Movie: HULK, INCREDIBLE HULK
    Favorite Musician: CORBIN BLEU, MY SISTER, THE HULK
    Favorite Book or Author: HULK , HIGH SCHOOL MUSICAL sách , SESAME đường phố, street sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
blade95 đã đưa ý kiến …
babe r u gud ? đã đăng hơn một năm qua
pinkgirlsrock đã đưa ý kiến …
ok babe maybe. ask pokeman. i forgat his names. đã đăng hơn một năm qua
angry
HULKMODE đã đưa ý kiến về giày phụ nữ
YAAAAAAA I WEAR MY WOMAN SHOES ALL THE TIME BUT PEOPLE MAKE FUN OF ME AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ANGRY!!!!!!!!!!!!!! THEY SHOULD LEARN TO tình yêu ME AND MY WOMAN HULK WAYS LADIES GAHHHHH ANGER cú đấm đã đăng hơn một năm qua
totaldramafan96 đã bình luận…
what the fuck? calm down! hơn một năm qua
HULKMODE đã bình luận…
GREAT I FEEL YOUR ANGER!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua