Summer

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female, 23 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: NCIS, Criminal minds, NCIS: Los Angeles, Bones The big bang theory
    Favorite Book or Author: anything bởi Elvira woodruff hoặc Kathy Reichs
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Penelope_42615 đã đưa ý kiến …
Hi I don't know if anyone will read this but I havn't been able to get on my account for quite a while now so i'm not dead I just have a new account ( the one i'm using to write this) so if anyone reads this just know that its been to long and I would tình yêu it if we added each other again. BTW The reason I can't get on is that I forgot my mật khẩu and fanpop hasn't sent me a new email for about a week now so if anyone knows how to fix this please let me know, Iv'e even sent them emails Thanks,bye đã đăng hơn một năm qua
tongue
Gothic_Nerd đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I really want a Nutter bơ right now đã đăng hơn một năm qua
missymwah12232 đã bình luận…
ikr nutter butters sound good hơn một năm qua
Gothic_Nerd đã đưa ý kiến về NCIS
I taught my five năm old brother to gibbs cái tát, đánh đập, smack people when they tick him off except now he does it to me all the time. Can anyone say backfired đã đăng hơn một năm qua
dientes16 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại that's funny! hơn một năm qua
Blue85 đã bình luận…
I bet your parents just loved that one. LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
ava22k đã bình luận…
ahhhhhhhh oh god I tình yêu it! hơn một năm qua